Drobečková navigace

Úvod > Historie

Historie

Mateřská škola zahájila provoz 7. dubna 1948 v budově národní školy.  1. a 2. února 1948 byl proveden zápis a bylo přihlášeno  21 dětí. Ředitelem národní i mateřské školy byl učitel Václav Hvězda. První učitelkou v MŠ byla paní Danuše Říhová. Od 1. září 1953 se mateřská škola osamostatnila, zůstala však v budově národní školy a 1. května 1954 se přestěhovala do  nově upravených prostor bývalého ředitelského bytu v přízemí.

V roce 1954 byly v čp. 291 zřízeny s pomocí místního Jednotného zemědělského družstva (JZD) jesle. V zimním období  téhož roku pro nedostatek dětí byly uzavřeny. Jejich provoz byl zajišťován většinou jen přes letní období  až do roku 1961. Pak byly děti převedeny do MŠ.

Mateřská škola za dobu svého trvání prošla četnými modernizacemi. Podíváme-li se dnes do tříd, sociálního zařízení a vybavení, na pestrou činnost v práci s dětmi, tak můžeme říci, že naše vesnická školka si nic nezadá s mateřskými školami ve velkých městech (2010).

V letech 2011 až 2013 bylo rekonstruováno sociální zařízení,  budova školky zateplena novou fasádou, vyměněna okna, instalován nový  kotel na peletky ze dřeva.  Ekologická školka - energetické úspory a přechod na ekologické vytápění v MŠ  Heřmánkovice .   Projekt realizovaný v roce 2012 byl spolufinancován Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí.  Realizované opatření spočívalo v zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení stropu pod střechou a instalaci kotle na biomasu. Realizací projektu došlo ke snížení emisí oxidu uhličitého o cca 54 t/rok.  Celkově uznatelné náklady na akci činily 1 764 059 Kč, z toho byl příspěvek z fondu EU1 499 450 Kč (85%), příspěvekSFŽP ČR 88 203 Kč (5%) a příspěvek obce Heřmánkovice 176 406 Kč (10%).

 Výrazně  byla  modernizována i  kuchyně. Vybudována ČOV a lapač tuků. Současně bylo upraveno nádvoří a vybaveno novými herními prvky pro děti. 

Od 1.října 2012 ŠJ vaří obědy i pro seniory a ostatní občany obce. OÚ zajišťuje rozvoz obědů.

V prvním patře školy bylo vytvořeno  víceúčelové Kulturní centrum Heřmánek s knihovnou  a vybudováno samostatné schodiště pro toto centrum (2012-2013)  

V roce 2014 byla provedena rekonstrukce přístupového schodiště  (  zhotoven  nový základ pro schodiště,  vyměněny poškozené schody a kamenné desky, opraveno zábradlí a opraven  plot)

V roce 2015 je vybudováno nové dětské environmentální hřiště( Eko hřiště) přímo  za školou.

ekohřiště.jpg

Slavnostní předání hřiště mateřské škole  proběhlo 26.listopadu 2015. OÚ vybral  firmu Profesionálové, která zajistila zprostředkování žádosti o dotaci, vedla celou její administraci, včetně technického dozoru.

Ve výběrovém řízení zvítězila firma Herold, která hřiště postavila a upravila i přístupové schody.      Podle sdělení firmy je to první EKO hřiště v okrese Náchod.

Hřiště bylo pořízeno z dotace  vypsané ministerstvem životního prostředí z "Operačního programu životní prostředí" a z rozpočtu EU, fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj ( Pro vodu, vzduch a přírodu). Celková částka za Eko hřiště 1 600 000 Kč. 90% z dotace, 10% zaplatil OU.  

V roce 2017 byly skáceny vzrostlé smrky u vjezdu do areálu MŠ, zabudována nová brána a postaven nový, pro děti bezpečný  plot.

  (K.Gabriel)