O mateřské škole

Mateřská škola zahájila provoz 7. dubna 1948 v budově národní školy. 1. a 2. února 1948 byl proveden zápis a bylo přihlášeno 21 dětí. Ředitelem národní i mateřské školy byl učitel Václav Hvězda. První učitelkou v MŠ byla paní Danuše Říhová. Od 1. září 1953 se mateřská škola osamostatnila, zůstala však v budově národní školy a 1. května 1954 se přestěhovala do nově upravených prostor bývalého ředitelského bytu v přízemí.

Mateřská škola za dobu svého trvání prošla četnými modernizacemi. Podíváme-li se dnes do tříd, sociálního zařízení a vybavení, na pestrou činnost v práci s dětmi, tak můžeme říci, že naše vesnická školka si nic nezadá s mateřskými školami ve velkých městech

Více informací

Foto z našich akcí

received_974066233026616.jpeg